VLASTENECKÝ BLOK

je otvorené hnutie pre všetkých čestných občanov SR, ktorí sa chcú podieľať na spravovaní štátu, ctia si Ústavu Slovenskej republiky, zvrchovanosť a celistvosť  jej územia, práva občanov bez rozdielu náboženského vierovyznania a rasovej neznášanlivosti.

Štát zveríme do rúk odborníkom, nie politikom a amatérom.

Politika nie je obchod, ale služba národu !

Odber Newslettera

Po jednoduchom vyplnení potrebných údajov Vám budeme posielať vždy zaručené a aktuálne informácie.