ZA OBČANOV, ZA NÁROD, ZA SPRAVODLIVOSŤ
KANDIDÁTNA LISTINA
VLASTENECKÉHO BLOKU
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
30. septembra 2023


1. Ivan Stanovič Mgr., podnikateľ, politik
2. Marián Soukup, živnostník
3. Eva Copáková Mgr., mediátorka
4. Daniela Zemanová Mgr., učiteľka
5. Dana Kavorová Ing., ekonómka
6. Ivan Ožvát Mgr. Art., operný a koncertný sólista
7. Arpád Matejka Dipl. tech., dôchodca, politik
8. Milan Holič, SZČO
9. Ľubomír Mores Mgr., stredoškolský učiteľ
10. Iveta Komzalová, invalidná dôchodkyňa
11. Jana Guldanová Ing., správkyňa registratúry
12. Pavol Mindek, dôchodca
13. Ján Kleskeň MUDr., lekár
14. Dáša Kováčová Mgr., učiteľka cudzích jazykov
15. Eva Sunegová PaedDr., stredoškolská učiteľka
16. Miriam Strnadíková, konateľka spoločnosti
17. Zuzana Bencová Ing., nezamestnaná
18. Miloš Straňák, skladník
19. Oľga Janigová Mgr., dôchodkyňa
20. Miroslav Uhlárik, súkromný podnikateľ
21. Peter Kohút Ing. CSc., dôchodca
22. Vladimír Daniš PhDr. PhD., zriaďovateľ školy, učiteľ
23. Eva Uváčková, živnostníčka
24. Emília Mináriková, opatrovateľka, spisovateľka
25. Mária Pekáriková Mgr., opatrovateľka
26. Fridrich Hláva PhDr., dôchodca
27. Ľubomír Goliaš, stavbyvedúci
28. Daniel Šurina, majster výroby
29. Marta Rusnáková, opatrovateľka
30. Dana Popeľášová, operátorka
31. Ľubomír Choleva, dôchodca
32. Roman Hanzlík Mgr., dôchodca
33. Milan Velický, dôchodca
34. Mária Macánková Bc., dôchodkyňa
35. Pavel Smutný RNDr., živnostník
36. Marek Haladej, manažér
37. Luboš Volko Mgr., osobný asistent
38. Zlata Slobodová, dôchodkyňa
39. Emília Žeňuchová Bc., záchranárka
40. Edita Jónyová Mgr., SZČO
41. Ľuboš Sabadoš, inštruktor autoškolyPodporovatelia:
- Národné obrodenie Slovenska
- Vlastenecký inštitút Petra Šveca
- OZ Slavica
- OZ OZÓN
- OZ Ľudový kandidát
- Občiny Slovenska
- Spolok Archa
- Šarišská deržava
- Iniciatíva Vlastenecký front
- Iniciatíva Jazci za slobodu

My sme VLASTENECKÝ BLOK

sme otvorené hnutie pre všetkých čestných občanov SR, ktorí sa chcú podieľať na spravovaní štátu, ctia si Ústavu Slovenskej republiky, zvrchovanosť a celistvosť jej územia, práva občanov bez rozdielu náboženského vierovyznania a rasovej neznášanlivosti.

Štát zveríme do rúk odborníkom, nie politikom a amatérom.

Politika nie je obchod, ale služba národu !